Notre-Dame

Ken Follett

23-11-2021 Tip van Margriet

Als liefhebber van historische romans kon ik dit boekje over de Notre-Dame in Parijs natuurlijk niet laten liggen.

Auteur Ken Follet weet veel over middeleeuwse kathedralen en heeft er zelfs een hele boekenserie over geschreven. Hij is een echte kenner van deze architectonische wonderen.

Dit boekje is een zeer onderhoudend en informatief verhaal over de brand in de Notre-Dame en ook over het ontstaan van deze indrukwekkende kerk in Parijs.

Vandaag huilt men in alle talen om haar.

De brand brak uit op de maandag vóór Pasen 2019. De kathedraal Notre Dame in Parijs, één van de hoogtepunten van de Europese beschaving stond in brand. Wat een tragedie voor heel veel mensen, overal ter wereld. De schrijver, Ken Follett (1949), ervoer deze brand als een diepingrijpende catastrofe: zoals op de kaft van het boekje staat beschreven: 'de aanblik verbijsterde en schokte ons. Ik was op de rand van tranen. Het riep een begoochelend gevoel op alsof de aarde beefde'.

De kathedraaldeskundige Follett vertelt in dit boekje over het ontstaan, de bouw, het gereedkomen en het renoveren van deze imposante kathedraal. Je wordt als het ware meegenomen door Follett door middel van zijn persoonlijke indrukken. Hij deelt met de lezer zijn herinneringen van de eerste week ná de brand en hij verhaalt over de invloed die de Notre Dame had op het schrijven van zijn meest geliefde roman over de bouw van een fictieve middeleeuwse kathedraal, 'Pilaren van de aarde' (1989). We lezen ook over een jaar ná dato en vooral over het ontstaan van deze zo geliefde Kathedraal.

Een mooie bijkomstigheid van dit nieuwsgierige boekje is, dat de auteur de verkoopopbrengst ten behoeve van de restauratie van de Notre Dame doneert. Wat een mooi initiatief!

Leen deze titel

  • Notre-Dame

    Ken Follett

    Indrukken van de kathedraaldeskundige uit de eerste week na de brand in april 2019, met een beschrijving van de geschiedenis van de Notre Dame.

    Gedrukt boek

    Bekijk details van Notre-Dame

Margriet

Leesconsulent bij dbieb

Ik ben Margriet Groustra. Als kind las ik de hele bibliobus leeg en riep toen al, dat ik later bij de bibliotheek zou gaan werken. Toen dat eindelijk een feit was, zat ik op een eerste teamvergadering naast de bibliotheekmedewerkster, die op ca. 22-jarige leeftijd, destijds speciaal voor mij extra kinderboeken meenam. Pas later kwamen wij erachter dat wij elkaar daarvan kenden ...

Ik lees graag historische romans, reisverhalen, waargebeurd en boeken over familiegeschiedenis, maar vooral ook over mijn favoriete vakantielanden Frankrijk en Italië. Daarnaast heb ik al jaren een blog over boeken.
Nadat ik jaren als Informatiemedewerker heb gewerkt, werk ik sinds ca. 5 jaar als Leesconsulent op scholen voor De Bibliotheek op School. Ik lees nu dagelijks kinderboeken en in de vakanties romans voor volwassenen.

Tips van margriet

alle tips van Margriet

Meer tips van dbieb

terug naar tips van dbieb