Vluchtelingen

In 2017 was het onderwerp vluchtelingen een belangrijk punt van discussie. Voor de bibliotheek aanleiding tot het maken van een overzicht van de situatie rondom vluchtelingen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. Ook nu blijft het onderwerp onze aandacht vragen.  

Het dossier vluchtelingen geeft antwoord op vragen over de opvang van vluchtelingen zoals: wat zijn de opvanglocaties, welke hulp wordt geboden?
Daarnaast is er achtergrondinformatie over het vluchtelingenprobleem in het algemeen; er zijn persoonlijke verhalen en verwijzingen naar fysieke media. 

Voor informatie over vluchtelingen uit Oekraïne, zie ons dossier over Oekraïne.

Colofon

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: 2017
Laatst bijgewerkt: augustus 2023

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer

Voorzieningen Leeuwarden

 

Voorziening Tytsjerksteradiel

  • Al geruime tijd worden vluchtelingen opgenomen in het AZC van Burgum. In de locatie wonen vluchtelingen in gezinsverband.
  • Het AZC in Burgum is verbouwd en biedt sinds 2021 plaats aan ongeveer 600 mensen. 

Wat doet dbieb?

Boekentips over vluchtelingen

Hulp aan vluchtelingen

  • Vluchtelingen kunnen bij Amaryllis terecht. Er is daar een speciaal team voor statushouders. 
  • VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers.
  • Humanitas biedt maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen en asielzoekers.
  • Stichting Vluchteling doet onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen.
  • Pharos ondersteunt zorgprofessionals en gemeenten op het gebied van gezondheid en migranten. 

Achtergrondinformatie

Kijk hier voor meer informatie over de achtergronden. Waarom zijn de vluchtelingen hier? Waar komen ze vandaan en hoe zitten de procedures in elkaar?

Persoonlijke verhalen

Hier vind je de ervaringen van vluchtelingen zelf, hulpverleners en anderen.