Hannelore

Hannelore Frank Krake

Frank Krake

30-12-2020 - Tip van Anneke

Hannelore wordt geboren op 13-09-1977. Haar naam betekent God is genadig. Het gezin is streng gelovig, moeder kampt met spirituele onrust en onvrede. Ze hoort van De Gemeente Gods met aan het hoofd de 'broeder' Sipke Vrieswijk, de dienaar Gods. Tijdens de diensten gebeuren er wonderen, door handoplegging kunnen mensen weer zien of worden zij zonder pijn. De broeder gaf aan gedoopt te zijn door Jezus Christus zelf, hij was door God onderwezen, zo hield hij de menigte voor: "ik ben de waarheid". 

Sipke houdt er steeds radicalere gedachten op na, die hij op luide toon verkondigt. Zoals: het echte onderwijs is het leren van bijbelteksten, de wereldse dingen leren had geen zin: "wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt vernieuwd in uw denken", waarmee hij mensen hersenspoelt. Hij brengt totale verwarring in het gezin en zorgt ervoor dat de vrouwen en kinderen in zijn klooster gaan wonen en de mannen bijna hun hele salaris overmaken naar hem.

Kritische vragen stellen wordt fors afgestraft en dan word je als besmet behandeld. Julia(Hannelores moeder) raakt volledig de weg kwijt en verliest alles. Hij neemt ze alles af, zelfs hun naam. Heeft onder het mom van 'ik heb van God doorgekregen dat ik ingang krijg tot alle vrouwen' seks met hen en later ook met kinderen en jongens/mannen. Hij geeft ze drugs en drank en doet wat hij wil.
Samen met Aagje (zijn partner) leeft hij in grote luxe, mogelijk gemaakt door zijn gemeente, die in grote armoede leeft.
Na wat omzwervingen en kritiek wordt de stichting in 1993 ontbonden, maar hij sticht direct erna De Stichting Hulp Profeten Gods Jusaiah en Aida op.
Hij had zichzelf tot Profeet gekroond en zich deze namen aangemeten.

Hannelore heeft jarenlang onder zijn dak gewoond en voor hem geleefd, jaren later heeft ze aangifte gedaan.

Uiteindelijk wordt hij na lang onderzoek, wat vooral eerst stuitte op stilzwijgen, aangehouden en vastgezet, zo ook zijn vrouw.
Uit het onderzoek van het Pieter Baan centrum kwam: een psychotische prediker met een niets ontziende neiging tot narcistische zelfverheerlijking, heerszucht en misbruik. Hij was een dief, moordenaar, ontvoerder, leugenaar en verkrachter.

Het vrij dikke boek is ontluisterend en helaas bestaan er nog steeds zulke sekten. Aangifte doen gebeurt zelden, want dat levert Gods toorn op, dus leven zij in grote angst.
Wat moedig moet Hannelore zijn geweest om aangifte te doen en alle gruwelijke details in een boek te (laten) zetten.
Zeer de moeite waard…

Leen deze titel

  • Hannelore

    Frank Krake

    Geschiedenis van een jonge vrouw die als meisje in een religieuze sekte belandde waar haar ouders toe behoorden en daar werd misbruikt.

    Gedrukt boek

    Bekijk details van Hannelore

Anneke

Als kind las ik al graag en veel! Daarna alle talen in het vakkenpakket met de bijbehorende boeken te 'moeten' lezen in allerlei talen!! Taal is dan ook mijn ding: Engels gaan studeren. Toch de medische wereld ingegaan, dus ook geïnteresseerd in medische verhalen/thema’s. Mijn interesse gaat allereerst uit naar literaire en psychologische thrillers, maar tegenwoordig ook veel op zoek naar waargebeurd of biografieën. Onder het mom: wat drijft de mens? Ook ben ik voorleesvrijwilliger zodra dat weer kan, voornamelijk omdat het zo belangrijk is kinderen kennis te laten maken met taal/ lezen. Het plan is nog steeds zelf een boek te schrijven... ooit.
Veel leesplezier!

Tips van Anneke

alle tips van Anneke

Meer tips van dbieb

terug naar tips van dbieb